Bestyrelsen

Navn
Ole Kyvsgaard
ole.kyvsgaard@gmail.com
22 11 01 62
22 11 01 62
Thomas Mikkelsen
+45 2141 3670
Flemming Larsen
+45 9886 7288
Ole Hedemann
+45 9831 6337
Niels Vestergaard
+45 2777 4751

Som medlemmer kan optages maskinhandlere og smedemestre, som er medlem af Smedemesterforeningen eller Dansk Maskinhandlerforening, eller som i sin egenskab af maskinhandler eller smedemester er medlem af Dansk  Arbejdsgiverforening.

Kun en enig bestyrelse kan optage et eller flere medlemmer, som ikke opfylder ovennævnte kriterier.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, som enstemmigt skal godkende optagelsen. Et nyt medlem skal indbetale acontobeløb svarende til 4 x annoncepris.

Gæsteannoncører kan annoncere i Maskinnyt med tilladelse fra foreningens formand og efter aftale med LandbrugNord.